Chọn lọc :
Almere City FC
1
Hiệp phụ
1
VVV Venlo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.55 3.52 5.20 1.00 1.00 0.70 0.88 2.75 0.72
Crown 19.00 1.01 26.00 7.69 0.25 0.01 7.69 2.50 0.01
Ladbrokes 7.00 1.13 17.00 0.95 2.50 0.75
Bet365 17.00 1.02 34.00 1.05 0.25 0.80 0.95 0.75 0.90
SNAI 1.60 4.00 5.00
William hill 67.00 1.00 71.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 9.00 1.10 23.00 0.29 0.00 2.60 5.40 2.50 0.13
Wade 11.00 1.06 26.00 2.40 0.25 0.34 3.40 2.50 0.23
Mansion88 5.60 1.18 19.00 0.27 0.00 2.85 5.88 2.50 0.10
Interwetten 8.50 1.07 21.00 1.05 1.00 0.70 6.00 2.50 0.07
10Bet 25.00 1.02 42.00 0.32 0.00 2.22 20.63 2.50 0.02
188Bet 19.00 1.01 26.00 8.33 0.25 0.04 8.33 2.50 0.04
12Bet 10.00 1.05 30.00 0.27 0.00 2.85 14.28 2.50 0.02
Sbobet 10.50 1.06 24.00 0.37 0.00 2.22 6.25 2.50 0.08
WewBet 8.60 1.09 18.20 0.28 0.00 2.77 7.65 2.50 0.03
18Bet 22.00 1.01 33.00 17.67 0.50 0.01 15.02 2.75 0.01
Pinnacle 3.87 1.44 10.74 1.63 0.25 0.54 1.81 2.50 0.47
HK 1.56 3.70 4.55 0.85 0.75 0.95 0.69 2.50 1.04
FV Illertissen
0
penalty
0
Ingolstadt
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 12.50 1.02 17.00 0.48 0.00 1.51 4.54 0.50 0.02
Ladbrokes
Bet365 13.00 1.04 13.00 0.57 0.00 1.35 4.00 0.50 0.17
SNAI
William hill 29.00 1.02 34.00 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 9.00 1.20 5.60 0.71 0.00 1.14 4.54 0.50 0.08
Interwetten
10Bet 14.00 1.05 19.00 0.51 0.00 1.19 7.83 0.50 0.04
188Bet 12.50 1.02 17.00 4.76 0.25 0.05 4.76 0.50 0.03
12Bet 4.95 3.95 1.48 0.79 -1.25 1.05 0.84 3.00 0.98
Sbobet 9.00 1.20 5.60 0.71 0.00 1.14 4.54 0.50 0.08
WewBet 6.60 1.28 5.10 4.30 0.25 0.07 4.30 0.50 0.05
18Bet 9.50 1.09 13.00 0.56 0.00 1.33 3.69 0.50 0.11
Pinnacle 8.68 1.13 11.87 0.60 0.00 1.32 0.96 0.50 0.85
HK
FSV Frankfurt
2
penalty
2
TSV Steinbach
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.50 1.03 14.00 1.36 0.00 0.61 5.55 4.50 0.04
Ladbrokes
Bet365 11.00 1.05 12.00 1.35 0.00 0.57 3.25 4.50 0.21
SNAI
William hill 26.00 1.03 23.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 26.00 1.03 21.00 1.05 0.00 0.58 10.97 4.50 0.02
188Bet 17.50 1.03 14.00 1.38 0.00 0.62 5.88 4.50 0.05
12Bet
Sbobet 9.25 1.16 6.60 1.31 0.00 0.60 2.94 4.50 0.20
WewBet 15.80 5.30 1.15 1.35 0.00 0.58 2.63 4.50 0.20
18Bet 12.50 1.09 9.50 1.34 0.00 0.56 4.16 4.50 0.11
Pinnacle 28.07 5.42 1.18 1.34 0.00 0.61 0.91 3.50 0.89
HK
ASI Abengourou
2
90'
1
LYS Sassandra
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 1.62 3.50 4.60 0.87 0.75 0.91 0.98 2.50 0.80
Mansion88
Interwetten 1.05 2.50 0.65
10Bet 1.62 3.60 4.35 0.82 0.75 0.87 0.94 2.50 0.76
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 0.87 0.50 0.88 0.87 2.25 0.88
Pinnacle 1.63 3.59 4.37 0.84 0.75 0.88 0.96 2.50 0.77
HK
Beixueping
0
90+2'
2
Brommapojkarna
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.85 3.70 3.30 1.35 0.25 0.40 1.15 1.50 0.50
Crown 31.00 6.70 1.11 5.00 0.25 0.08 4.76 2.50 0.09
Ladbrokes 81.00 56.00 1.00 4.00 2.50 0.15
Bet365 501.00 51.00 1.00 0.50 0.00 1.65 4.90 2.50 0.14
SNAI 1.80 3.75 3.80
William hill 71.00 66.00 1.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 31.00 6.70 1.11 4.80 0.25 0.03 2.30 1.50 0.22
Wade 101.00 17.00 1.00 0.48 0.00 1.65 2.90 1.50 0.28
Mansion88 46.00 4.85 1.17 0.66 0.00 1.35 5.55 2.50 0.10
Interwetten 100.00 6.50 1.10 0.85 0.50 0.85 4.50 2.50 0.12
10Bet 64.00 7.25 1.11 0.46 0.00 1.58 3.84 1.50 0.19
188Bet 31.00 6.70 1.05 5.26 0.25 0.11 5.00 2.50 0.12
12Bet 148.00 6.70 1.08 0.66 0.00 1.35 4.34 2.50 0.15
Sbobet 115.00 6.00 1.11 0.71 0.00 1.26 4.00 2.50 0.17
WewBet 46.00 6.50 1.11 0.67 0.00 1.33 3.57 1.50 0.18
18Bet 476.00 76.00 1.01 0.52 0.00 1.56 4.83 2.50 0.09
Pinnacle 43.06 5.42 1.20 0.41 0.00 2.10 2.39 1.50 0.35
HK 1.70 3.60 3.80 1.07 0.75 0.76 0.64 2.50 1.12
Chojniczanka Chojnice
2
90+2'
3
GKS Katowice
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 31.00 9.00 1.04 1.03 0.00 0.85 3.03 5.50 0.19
Ladbrokes 126.00 9.00 1.06 0.40 2.50 1.70
Bet365 126.00 9.00 1.07 1.00 0.00 0.80 3.40 5.50 0.20
SNAI
William hill 56.00 11.00 1.04 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 31.00 9.00 1.04 1.05 0.00 0.85 2.80 5.50 0.17
Wade 91.00 7.00 1.07 1.00 0.00 0.85 3.50 5.50 0.22
Mansion88 122.00 6.40 1.07 1.02 0.00 0.88 5.55 5.50 0.09
Interwetten 0.83 0.00 0.83 0.90 2.50 0.75
10Bet 2.40 3.15 2.80 0.75 0.00 1.06 0.96 2.50 0.78
188Bet 31.00 9.00 1.04 1.04 0.00 0.86 3.12 5.50 0.20
12Bet 150.00 7.20 1.05 1.02 0.00 0.88 4.34 5.50 0.14
Sbobet 200.00 5.60 1.09 1.11 0.00 0.80 4.00 5.50 0.15
WewBet 22.00 5.90 1.10 1.02 0.00 0.88 3.22 5.50 0.19
18Bet 150.00 8.25 1.03 0.98 0.00 0.83 7.17 5.50 0.04
Pinnacle 56.70 7.19 1.12 1.10 0.00 0.76 2.16 5.50 0.37
HK
Puszcza Niepolomice
0
86'
0
Chrobry Glogow
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.40 1.82 7.70 1.03 0.25 0.85 1.12 0.50 0.75
Ladbrokes 2.70 1.60 9.50 28.00 2.50 0.01
Bet365 2.87 1.61 10.00 1.07 0.25 0.72 1.15 0.50 0.67
SNAI 1.40 4.50 6.25
William hill 2.50 1.62 10.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 2.60 1.72 7.80 1.05 0.25 0.85 1.08 0.50 0.77
Wade 3.20 1.45 11.50 1.23 0.25 0.68 1.50 0.50 0.55
Mansion88 2.88 1.58 8.30 1.11 0.25 0.80 1.16 0.50 0.74
Interwetten 0.80 1.00 0.85 0.70 2.50 0.95
10Bet 2.55 1.60 10.25 0.89 0.25 0.69 0.89 0.50 0.68
188Bet 2.40 1.82 7.70 1.02 0.25 0.88 1.13 0.50 0.76
12Bet 2.88 1.60 7.80 1.06 0.25 0.84 1.11 0.50 0.78
Sbobet 2.81 1.59 8.75 1.02 0.25 0.88 1.14 0.50 0.75
WewBet 2.85 1.54 8.20 1.19 0.25 0.74 1.23 0.50 0.69
18Bet 2.85 1.58 9.50 1.02 0.25 0.79 1.09 0.50 0.73
Pinnacle 2.41 1.88 8.66 0.83 0.25 1.04 0.76 0.50 1.10
HK
Ruch Chorzow
1
83'
0
GKS Tychy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.04 9.60 31.00 1.92 0.25 0.40 1.96 1.50 0.37
Ladbrokes 1.06 11.00 126.00 12.00 2.50 0.04
Bet365 1.06 10.00 101.00 1.85 0.25 0.40 2.00 1.50 0.37
SNAI 1.32 4.75 7.50
William hill 1.04 10.00 51.00 0.70 2.50 1.05
Betway
Easybet 1.03 9.80 31.00 2.00 0.25 0.27 1.70 1.50 0.33
Wade 1.05 8.00 101.00 1.65 0.25 0.50 2.00 1.50 0.40
Mansion88 1.05 7.10 150.00 1.85 0.25 0.44 2.00 1.50 0.38
Interwetten 0.70 1.00 0.95 0.70 2.50 0.95
10Bet 1.06 9.00 111.00 1.44 0.25 0.41 1.74 1.50 0.33
188Bet 1.04 9.60 31.00 1.96 0.25 0.41 2.00 1.50 0.38
12Bet 1.05 7.00 150.00 1.75 0.25 0.47 1.88 1.50 0.41
Sbobet 1.08 6.00 130.00 0.37 0.00 2.12 1.92 1.50 0.40
WewBet 1.03 8.50 26.00 1.85 0.25 0.44 2.00 1.50 0.38
18Bet 1.04 8.75 93.00 1.90 0.25 0.40 2.03 1.50 0.35
Pinnacle 1.08 9.96 54.82 1.31 0.25 0.65 1.31 1.50 0.64
HK
Zaglebie Sosnowiec
1
90+2'
1
Sandecja Nowy Sacz
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 12.00 1.04 17.50 0.48 0.00 1.66 5.00 2.50 0.06
Ladbrokes 10.00 1.09 17.00 5.00 2.50 0.11
Bet365 15.00 1.04 21.00 0.47 0.00 1.60 6.40 2.50 0.09
SNAI 2.10 3.20 3.20
William hill 9.00 1.08 15.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 10.50 1.06 17.00 4.80 0.25 0.05 4.70 2.50 0.06
Wade 12.00 1.05 18.00 0.50 0.00 1.65 4.50 2.50 0.16
Mansion88 58.00 4.65 1.15 0.41 0.00 1.96 3.12 1.50 0.23
Interwetten 1.10 0.50 0.60 0.95 2.50 0.70
10Bet 8.50 1.11 14.00 0.47 0.00 1.27 4.24 2.50 0.11
188Bet 12.00 1.04 17.50 0.49 0.00 1.69 5.26 2.50 0.07
12Bet 10.00 1.05 20.00 0.45 0.00 1.81 7.69 2.50 0.06
Sbobet 9.25 1.08 15.00 0.57 0.00 1.49 5.00 2.50 0.10
WewBet 21.00 5.50 1.11 0.52 0.00 1.61 7.65 2.50 0.01
18Bet 12.50 1.04 20.00 0.50 0.00 1.59 5.66 2.50 0.06
Pinnacle 35.63 5.54 1.18 0.43 0.00 1.89 2.41 1.50 0.32
HK
Podbeskidzie Bielsko-Biala
4
89'
3
Resovia Rzeszow
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 12.50 26.00 1.49 0.25 0.55 1.92 7.50 0.38
Ladbrokes 2.00 3.40 3.10 0.18 2.50 3.50
Bet365 1.04 13.00 151.00 1.50 0.25 0.50 2.00 7.50 0.37
SNAI 1.40 4.50 6.00
William hill 1.03 13.00 56.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.03 15.00 201.00 1.60 0.25 0.35 1.60 7.50 0.36
Wade 1.04 8.50 126.00 1.38 0.25 0.60 1.90 7.50 0.42
Mansion88 1.03 8.10 150.00 1.53 0.25 0.55 1.88 7.50 0.41
Interwetten 0.95 1.00 0.70 0.65 2.50 1.05
10Bet 1.05 9.75 121.00 1.17 0.25 0.51 1.49 7.50 0.39
188Bet 1.01 12.50 26.00 1.51 0.25 0.56 1.96 7.50 0.39
12Bet 1.03 8.40 150.00 1.49 0.25 0.57 1.88 7.50 0.41
Sbobet 1.05 7.00 200.00 1.66 0.25 0.50 2.00 7.50 0.40
WewBet 2.01 3.51 2.94 1.63 0.25 0.51 1.96 7.50 0.39
18Bet 1.02 12.00 125.00 1.51 0.25 0.52 2.01 7.50 0.35
Pinnacle 1.06 11.10 85.99 0.88 0.25 0.95 1.02 7.50 0.81
HK
LKS Nieciecza
1
84'
0
Arka Gdynia
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.11 6.20 26.00 0.71 0.00 1.20 1.49 1.50 0.53
Ladbrokes 1.13 5.80 41.00 7.00 2.50 0.07
Bet365 1.11 6.50 51.00 0.65 0.00 1.20 1.50 1.50 0.50
SNAI
William hill 1.14 5.00 26.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 1.11 6.20 26.00 0.72 0.00 1.14 1.40 1.50 0.53
Wade 1.13 6.00 31.00 0.70 0.00 1.18 1.45 1.50 0.58
Mansion88 1.13 5.20 50.00 0.70 0.00 1.25 1.49 1.50 0.55
Interwetten 0.95 0.50 0.70 0.55 2.50 1.20
10Bet 1.13 5.75 45.00 0.55 0.00 1.09 1.16 1.50 0.52
188Bet 1.11 6.20 26.00 0.72 0.00 1.21 1.51 1.50 0.54
12Bet 1.14 5.00 45.00 0.70 0.00 1.25 1.36 1.50 0.61
Sbobet 1.15 4.70 60.00 0.66 0.00 1.31 1.53 1.50 0.53
WewBet 1.11 5.60 20.00 0.70 0.00 1.25 1.51 1.50 0.54
18Bet 1.12 5.75 42.00 0.67 0.00 1.20 1.46 1.50 0.52
Pinnacle 1.19 5.49 33.52 0.62 0.00 1.37 0.92 1.50 0.92
HK
LKS Lodz
1
84'
0
Odra Opole
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.08 7.00 26.00 0.53 0.00 1.53 1.49 1.50 0.53
Ladbrokes 1.10 7.00 67.00 10.00 2.50 0.05
Bet365 1.08 8.00 67.00 0.50 0.00 1.50 1.75 1.50 0.42
SNAI 1.50 4.00 5.25
William hill 1.08 6.50 36.00 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 1.08 7.00 26.00 0.55 0.00 1.35 1.40 1.50 0.53
Wade 1.08 6.50 76.00 0.55 0.00 1.50 1.75 1.50 0.47
Mansion88 1.08 6.10 91.00 0.49 0.00 1.69 1.72 1.50 0.46
Interwetten 0.90 1.00 0.75 0.75 2.50 0.90
10Bet 1.10 6.75 74.00 0.41 0.00 1.43 1.28 1.50 0.47
188Bet 1.08 7.00 26.00 0.54 0.00 1.56 1.51 1.50 0.54
12Bet 1.09 6.00 82.00 0.49 0.00 1.69 1.61 1.50 0.50
Sbobet 1.12 5.20 80.00 0.46 0.00 1.78 1.61 1.50 0.50
WewBet 1.07 6.70 23.00 0.49 0.00 1.69 1.72 1.50 0.46
18Bet 1.08 6.75 61.00 0.51 0.00 1.57 1.62 1.50 0.47
Pinnacle 1.15 6.46 43.50 1.53 0.25 0.55 1.10 1.50 0.76
HK
FOC Farsta
0
90+1'
2
IK Sleipner
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.05 3.50 0.65
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 0.92 -0.75 0.82 0.87 3.25 0.87
Pinnacle
HK
MC El Eulma
2
84'
1
MO Constantine
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.05 2.50 0.65
10Bet 0.78 0.50 0.91 0.82 2.25 0.87
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.75 3.09 3.74 1.04 0.75 0.72 0.86 2.25 0.90
18Bet 0.81 0.50 0.92 0.83 2.25 0.90
Pinnacle 0.80 0.50 0.93 0.84 2.25 0.88
HK
USM Annaba
3
87'
1
NRB Teleghma
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.65 3.50 4.60 0.90 2.50 0.75
10Bet 0.81 0.75 0.88 0.92 2.50 0.78
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.64 3.26 4.07 0.65 0.50 1.12 0.96 2.50 0.80
18Bet 0.82 0.75 0.91 0.94 2.50 0.79
Pinnacle 0.82 0.75 0.91 0.94 2.50 0.79
HK
AS Khroub
0
89'
0
Union Sportive Souf
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 0.50 1.50 1.30
10Bet 0.79 0.25 0.90 0.91 2.00 0.78
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.11 0.50 0.66 0.95 2.00 0.81
18Bet 0.81 0.25 0.92 0.92 2.00 0.81
Pinnacle 0.81 0.25 0.92 0.93 2.00 0.80
HK
US Chaouia
1
90+1'
1
Hamra Annaba
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 0.70 2.50 0.95
10Bet 0.80 1.50 0.89 0.93 2.75 0.77
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.26 4.23 7.35 0.62 1.25 1.16 0.96 2.75 0.80
18Bet 0.81 1.50 0.91 0.94 2.75 0.79
Pinnacle 0.81 1.50 0.91 0.94 2.75 0.79
HK
USM EL HARRACH
2
84'
1
CA Batna
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.65 3.25 5.25 1.30 2.50 0.50
10Bet 0.83 0.75 0.86 0.79 2.00 0.91
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.64 3.05 4.47 0.65 0.50 1.12 0.82 2.00 0.94
18Bet 0.83 0.75 0.90 0.79 2.00 0.94
Pinnacle 0.84 0.75 0.88 0.81 2.00 0.92
HK
Sunshine Stars FC
0
88'
1
Rivers United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 151.00 10.00 1.06 0.62 0.00 1.25 4.75 1.50 0.14
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 2.46 2.60 2.88 0.85 0.00 0.85 4.76 1.50 0.01
WewBet
18Bet 98.00 7.25 1.05 0.61 0.00 1.23 3.15 1.50 0.18
Pinnacle 2.49 2.67 3.11 1.09 0.25 0.70 0.94 1.50 0.81
HK
Kustosija
0
90+3'
1
NK Dubrava Zagreb
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.40 3.00 2.75 1.15 2.50 0.61
Bet365 151.00 26.00 1.00 0.32 -0.25 2.30 6.00 1.50 0.10
SNAI
William hill 61.00 23.00 1.02 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet
Wade 2.38 3.13 2.88 1.05 0.25 0.75 0.89 2.25 0.91
Mansion88 2.28 3.20 2.71 0.76 0.00 1.08 1.01 2.50 0.81
Interwetten 2.50 3.25 2.50 0.90 2.50 0.75
10Bet
188Bet
12Bet 2.28 3.20 2.71 0.76 0.00 1.08 1.01 2.50 0.81
Sbobet 2.36 3.10 2.69 0.23 -0.25 1.88 2.50 1.50 0.20
WewBet 2.30 3.06 2.78 0.17 -0.25 2.12 2.22 1.50 0.15
18Bet 51.00 12.50 1.01 2.08 0.00 0.34 3.15 1.50 0.18
Pinnacle 60.36 10.22 1.06 2.08 0.00 0.36 2.27 1.50 0.32
HK
Monthey
2
90+1'
2
solothurn
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
NK Zagorec Krapina
1
90+3'
2
NK Grobnican
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 67.00 13.00 1.03 0.67 0.00 1.15 5.80 3.50 0.10
SNAI
William hill 56.00 13.00 1.03
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 1.95 3.50 3.10 0.55 0.00 1.17 4.16 3.50 0.04
WewBet 15.00 4.77 1.18 0.55 0.00 1.17 2.94 3.50 0.04
18Bet 49.00 9.50 1.02 0.66 0.00 1.14 4.48 3.50 0.10
Pinnacle 20.68 5.95 1.10 0.59 0.00 1.14 2.39 3.50 0.25
HK
NK Medimurje Cakovec
3
90+1'
3
NK Belisce
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 17.00 1.03 13.00 0.27 -0.25 2.55 4.75 6.50 0.14
SNAI
William hill 29.00 1.04 13.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 7.00 5.20 1.28 1.40 0.00 0.41 2.38 6.50 0.22
WewBet 2.95 3.46 2.02
18Bet 11.00 1.20 5.50 2.42 0.00 0.29 3.25 6.50 0.17
Pinnacle
HK
Jadran LP
4
90+2'
1
NK Opatija
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 51.00 81.00 0.35 0.00 2.10 5.00 5.50 0.12
SNAI
William hill 1.00 66.00 66.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 1.67 3.60 4.10 0.46 0.00 1.31 2.70 4.50 0.17
WewBet 1.69 3.60 3.93 0.46 0.00 1.31 2.00 4.50 0.20
18Bet 1.01 51.00 81.00 4.16 0.25 0.12 8.04 4.75 0.01
Pinnacle 1.53 3.84 4.39 0.90 1.00 0.77 0.94 3.00 0.74
HK
DUGO SELO
0
90+1'
4
NK Marsonia 1909
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 51.00 41.00 1.00 0.55 0.00 1.37 6.40 4.50 0.09
SNAI
William hill 66.00 66.00 1.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 2.67 3.30 2.26 0.40 0.00 1.42 3.84 4.50 0.06
WewBet 2.62 3.34 2.27 0.40 0.00 1.42 2.94 4.50 0.04
18Bet 51.00 41.00 1.01 6.30 0.25 0.05 9.83 4.75 0.01
Pinnacle 32.93 16.35 1.01 0.52 0.00 1.29 2.97 4.50 0.18
HK
"

Tỷ lệ kèo Tây Ban Nha - La Liga

La Liga đang là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu cùng với Giải Ngoại Hạng Anh, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A. Với sự góp mặt của 2 ông lớn là Real Marid vs Barca thì La Liga là giải đấu có số lượng fan nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Ngoại Hạng Anh.Với tính cạnh tranh và quy tụ được nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới như Messi, Suarez, Griezmann, Coutinho, Benzema, Hazard...La Liga nhận được lượng lớn sự quan tâm của người hâm mộ. Số lượng khán giả đến sân theo dõi trực tiếp đã đạt đến con số 27 nghìn người/trận. Ngoài ra số lượng người theo dõi qua truyền hình cũng tăng mạnh theo từng năm. Bởi vị có lượng người theo dõi nhiều như vậy, tỷ lệ kèo La Liga cũng được quan tâm không kém. Cũng như các giải đấu khác, La Liga cũng có đầy đủ kèo châu Âu, châu Á, kèo tài xỉu...

""

Tỷ lệ bóng đá Ý - Serie A

Serie A đã từ lâu được biết đến như một giải đấu nặng về chiến thuật nhất Châu Âu. Đây là giải đấu cấp cao nhất tại Italia cũng là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Tại Serie A có 20 CLB tham gia tranh tài vòng tròn tính điểm lượt đi và lượt về. 4 đội dẫn đầu sẽ có một suất tham dự Champions League mùa tới. Đội xếp thứ 5 sẽ vào vòng bảng C2 - Europa League, thứ 6 đá Play-off C2. 3 đội đúng cuối bảng đấu sẽ phải xuống hạng đá Serie B. Ngoài ra, với sức hút của siêu sao Ronaldo. Bóng đá Ý đã dần lấy lại được vị thế trước đây. Người hâm mộ ngày càng quan tâm tới giải đấu này. Chính vì vậy, tỷ lệ bóng đá Ý - Serie A được giới chơi bóng quan tâm không thua kém gì Ngoại Hạng Anh và Bundesliga.

""

Tỷ lệ bóng đá Pháp - Ligue 1

Cùng với Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga và Serie A thì Ligue 1 chính là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay. Tại Ligue 1 có 20 CLB thi đấu vòng tròn tính điểm với 38 vòng đấu. Xếp trong vị trí thứ 3 sẽ giành suất thi đấu tại C1 Champions League mùa giải tới. CLB xếp thứ 4,5 trên bảng xếp hạng sẽ giành suất đấu tại C2 Europa League. Ngược lại, 3 đội bóng xếp cuối BXH sẽ phải xuống hạng chơi ở League 2. Với tính chất ganh đua kịch liệt giữa các CLB để giành các suất chơi ở đấu trường cao nhất tại C1 và C2, Ligue 1 trở nên vô cùng hấp dẫn. Vì lẽ đó mà tỷ lệ Pháp luôn được người chơi quan tâm.

""

Tỷ lệ bóng đá C1 - Champions League

Cúp C1 Châu Âu là một giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất thế giới mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước chạm tới đỉnh cao. Ở đây đều quy tụ những CLB danh tiếng và đứng đầu tại các giải đấu quốc nội tại Châu Âu. Chính vì vậy, C1 Champions League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khắp mọi nơi trên thế giới. Những tín đồ cá cược lại sôi sục khi mùa giải C1 bắt đầu khởi tranh. Tại tructiep24h các bạn có thể thoải mái tham khảo các loại kèo Châu Á, Châu Âu, tài xỉu, phạt góc, kèo xiên…hoàn toàn miễn phí. Để thuận tiện nhất cho quý vị và các bạn trong việc tham khảo kèo C1 và đặt cược, đội ngũ của chúng tôi luôn cập nhật thông tin kèo nhà cái một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Cùng với đó sẽ là những thông tin bên lề như tình hình lực lượng, chấn thương, phong độ, nhận định soi kèo…những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến trận đấu để các bạn nắm rõ và lựa chọn kèo cược cho phù hợp.

""

Tỷ lệ bóng đá các giải khác

Ngoài những giải đấu hàng đầu, chúng tôi còn cập nhật thông tin kèo tất cả các giải đấu khác diễn ra trên thế giới với hệ thống hơn 1000 giải đấu. Ngoài kèo đá banh chúng tôi còn cập nhật chi tiết về lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, top ghi bàn.

""

KeoNhaCai – Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Trực Tiếp – Kèo Nhà Cái Hôm Nay

Bảng Keonhacai – Tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến tất cả các trận đấu diễn ra trên khắp hành tinh:

""

Cách Sử Dụng Bảng Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái

Bảng tỷ lệ kèo nhà cái sẽ biểu thị kèo và tỷ lệ cược của tất cả các trận đấu trực tiếp đang diễn ra. Các thông tin sẽ được hiển thị theo chiều dọc, giúp người chơi có thể dễ dàng theo dõi. Người chơi có thể dễ dàng tìm thấy bất kỳ loại kèo yêu thích nào trên bảng tỷ lệ của 88betwin, bao gồm: tỷ lệ kèo Malaysia, tỷ lệ châu âu, tỷ lệ kèo nhà cái C1, kèo Ngoại hạng Anh cùng các tỷ lệ kèo của những trận đấu bóng đá lớn nhỏ trong nước và thế giới. Ngoài những trận đấu trực tiếp đang diễn ra, bạn còn có thể tìm hiểu những thông tin về trận đấu sắp diễn ra bằng cách kéo chuột xuống dưới hoặc nhấn vào ô tìm kiếm để tìm trận đấu mong muốn. Nếu bạn muốn xem kèo tỷ số và điểm số chính xác, click chọn ô Kèo tỷ số – Điểm số chính xác để xem tỷ lệ kèo tỷ số của trận đấu từ các nhà cái lớn như 188bet thể thao, M88, W88, vn88top..

""

Hướng Dẫn Đọc Keonhacai Chi Tiết

Nếu bạn là người chơi mới tham gia cá cược bóng đá trực tuyến, bạn cần hiểu rõ cách đọc một số các loại kèo cơ bản sau:Tỷ lệ kèo đồng banhKèo đồng banh hay còn gọi là kèo hoà, kèo chấp hoà. Khi đặt cược kèo này, bạn cần phải nhận định và dự đoán kết quả chính xác về đội thắng cuộc. Bạn sẽ chiến thắng nếu đội bạn đặt cược chiến thắng. Nếu kết quả trận đấu là hoà thì 2 cửa cược sẽ hoà.Tỷ lệ kèo đồng nửa (1/4)Đối với loại kèo này, nếu đội bạn đặt cược dành chiến thắng, bạn sẽ ăn nửa tiền; nếu thua thì thua đủ tiền; nếu hoà, bạn sẽ thua nửa tiền.Tỷ lệ kèo chấp 1/2 trái Với tỷ lệ kèo này, đội mà bạn đặt cược dành chiến thắng thì bạn sẽ thắng đủ tiền; nếu hoà thì thua đủ tiền.Tỷ lệ kèo chấp 3/4Đối với kèo này, nếu đội bóng mà bạn đặt cược chỉ thắng 1 bàn, bạn sẽ thắng nửa tiền; nếu đội bóng ghi 2 bàn, bạn sẽ thắng đủ tiền; nếu hoà hoặc thua, thì bạn sẽ thua đủ tiền. Tỷ lệ kèo chấp 1 tráiNgười chơi sẽ thắng đủ tiền nếu đội bạn đặt cược thắng cách biệt 2 bàn; nếu thắng 1 bàn thì hoà tiền; nếu đội bạn đặt cược thua hoặc hoà, thì bạn sẽ thua đủ tiền.

""

KeoNhaCai – Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái – Kèo bóng đá trực tuyến

Keonhacai ⭐ tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến: kèo châu á, kèo châu âu, kèo hiệp 1, kèo tỷ số, kèo tài xỉu, tỷ lệ macao, malay..Việc theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá trực tuyến là điều không thể thiếu của mỗi người chơi cá cược bóng đá, vì khi tham khảo keonhacai trực tiếp và đọc thế trận của trận đấu từ đó mới có thể đưa ra những dự đoán kết quả thật chính xác.Bảng kèo nhà cái cập nhật đầy đủ tỷ lệ kèo bóng đá của tất cả các trận đấu bóng đá diễn ra trên thế giới. Kèo nhà cái của các nhà cái bóng đá lớn và uy tín hiện nay như M88 – W88 – 188BET hay V9bet và Bong88…

""

Một số kèo nhà cái phổ biến hiện nay

Thông tin về một số loại kèo cơ bản, tỷ lệ cược được hiển thị trên bảng tỷ lệ kèo nhà cái tại keonhacaibet.com:Kèo nhà cái cược chấp (Tỷ lệ)Hay còn gọi là kèo nhà cái châu á (asian handicap), đây là loại kèo phổ biến được nhiều người chơi cá cược bóng đá trực tuyến sử dụng để tham gia đặt cược nhất. Dựa vào thực lực mà nhà cái sẽ ra kèo đội mạnh chấp đội yếu một tỷ lệ nhất định.Một số tỷ lệ cược chấp phổ biến có thể kể đến như: keonhacai đồng banh (0) – keonhacai đồng nửa (0.25 hay 1/4) – keonhacai nửa trái (0.5 hay 1/2) – keonhacai nửa một (0.75 hay 3/4)…Kèo nhà cái tài xỉuNgười chơi dự đoán kết quả tổng số bàn thắng diễn ra trong một trận đấu sau đó đặt cược vào kết quả tài (over) hay xỉu (under)Kèo nhà cái tỷ số (điểm số chính xác)Người chơi dự đoán và đặt cược vào tỷ số bóng đá chính xác của một trận đấu sau đó đặt cược với tỷ lệ trả thưởng cực cao.Kèo nhà cái châu âu (1×2)Đây là loại kèo đặt cược vào kết quả chọn đội thắng hoặc kết quả hòa, kèo này có tỷ lệ trả thưởng thấp hơn so với kèo cược chấp Châu Á đồng nghĩa với việc có tỷ lệ chiến thắng cao hơn.Kèo nhà cái Hiệp 1Người chơi đặt cược các tỷ lệ kèo cược chấp, tài xỉu, châu âu.. nhưng chỉ tính kết quả trận đấu trong hiệp 1 để phân định thắng/thua kèo.Ngoài các loại kèo được kể trên đây còn có thể kể đến một số loại kèo phổ biến như: kèo penalty, kèo phạt góc, kèo thẻ vàng/thẻ đỏ, kèo cầu thủ ghi bàn..

""

TỶ LỆ - KÈO BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY

Thông tin tỉ lệ cược bóng đá ngàyTỷ lệ kèo bóng đá hôm nay - Theo dõi cập nhật biến động của tỷ lệ bóng đá của tất cả các trận đấu hôm nay, tối nay và rạng sáng ngày mai NHANH, CHÍNH XÁC nhất! Tỷ lệ kèo bóng đá - Xem tỷ lệ bóng đá hôm nay, tỉ lệ cược bóng đá, kèo nhà cái trực tuyến, tỷ lệ ma cao, châu Á mới nhất. BongdaWap cung cấp dữ liệu bóng đá số có nhiều tỷ lệ cược, kèo nhà cái cho bạn tham khảo với tỉ lệ tỉ số 2 in 1 gồm tỷ lệ Ma Cao, tỷ lệ Châu u, tỷ lệ William Hill (Mỹ), tỷ lệ phạt góc, tỷ lệ tài xỉu nên cơ hội tìm được 1 trận kèo sáng trong ngày là rất cao. Kèo bóng đá được sắp xếp theo thời gian 3 trong 1 gồm bảng kèo, lịch thi đấu bóng đá và kết quả bóng đá. Đầy đủ tỉ lệ cá cược các trận đấu tối và đêm nay thuộc các giải bóng đá hàng đầu như: Ngoại hạng Anh (Premier League), Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, La Liga (VĐQG TBN), Bundesliga (VĐQG Đức), Champions League (Cúp C1 Châu u), Europa League (Cup C2), Euro, Serie A (VĐQG Italia), World Cup, Nam Mỹ, AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á), Sea Games, J-League 1&2 (Nhật Bản), K-League Classic (Hàn Quốc), V-League Việt Nam... Lưu ý: Tỷ lệ bóng đá được tự động cập nhật với tần suất 5 phút 1 lần ngay khi trận đấu có biến động. Chúng tôi cung cấp kèo LIVE với các trận đấu có tỷ lệ khi đá theo thời gian thực.

"
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác